แจ้งกำหนดการวิชาการโรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม256525650920174247
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650830162145
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650826175125
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650819205000
โรงเรียนบ้านกองลม ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค25650724171333
ขอเชิญร่วมทำบุญ ครบ 7 รอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม25650507133548
ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 256525650207165222
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650118142722
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650116194541
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป25650107151310
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตามรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand, ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น Line, Google Classroom, Google meet, Youtube หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ตามลำดับ25641029091401
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยครั้ง 3 “ ประจำปีการศึกษา 256425641012143457
PreviousNext