ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านกองลม25660531170923
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน25660525232408
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน25660518150620
📢ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน🧹25660410080000
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256625660125141808
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25651029163000
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 )25651028080000
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านกองลม25651027175913
การเปิดประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลมประจําปี การศึกษา 256525651023161314
ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25651013203417
แจ้งกำหนดการวิชาการโรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม256525650920174247
โรงเรียนบ้านกองลม ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค25650724171333
PreviousNext