ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง25670427193316
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง25670419222817
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม25670312112809
ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม ประจำการศึกษา 256725670216085004
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านกองลม25660531170923
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน25660525232408
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน25660518150620
📢ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน🧹25660410080000
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256625660125141808
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25651029163000
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 )25651028080000
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านกองลม25651027175913
PreviousNext