วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ25650516185612

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ ประจำโรงเรียน โดยมีนายสีดา สันนิถา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกองลม หมู่ 2 ต.เมืองแหง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประ...
การประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่าย ครั้ง1  12 พ.ค 65

การประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่าย ครั้ง1 12 พ.ค 65

ประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านกองลม ครั […] …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรีย […] …

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านกองลม จัดพิธีมอบประกา […] …

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยน […] …