วันไหว้ครู รำลึกบูชาพระคุณครู25650617011218

วันไหว้ครู รำลึกบูชาพระคุณครู

โรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกบูชาพระคุณ ครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 พร้อมการแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ...
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนผู้กำกับลูกเสือ

โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนผู้กำกับลูกเสือ

โรงเรียนบ้านเปียงหลวงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ทา […] …

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน

โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน

โครงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ระดับสถ […] …

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

นางประดับดวง ปานันท์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรม […] …

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุค […] …