การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่25650921134500

การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ โรงเรียนบ้านกองลม ในการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ กรณีเหตุการณ์เด็กนักเรียนถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน โดยการประชุมชี้แจงเรื่องด...
การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

นางนริสา พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ […] …

นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว

นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว

พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว ม […] …

โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายเพิก พงษ์ไทย […] …

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อํานวยการ […] …