สพป.ชม.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน25660119130400
อบรมหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 256525660117203944
กาดนัดละอ่อน กองลม25660113175000
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ25660113173300
รับทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี25660106160000
Christmas and Happy new year 202225651229170600
กีฬาภายใน “กองลมเกมส์” 256525651228175700
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 256525651205163100
วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 6525651125144808
ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอม 2 ประจำปีการศึกษา 256525651031134743
ร่วมทำบุญ สลากภัต วัดพระธาตุปุ๊กกู่ข้าว อ.เวียงแหง25651023153000
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช25651023132250
Previous
1238
Next