ต้อนรับนักเรียน เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 256625660520162129
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค 6525660520155211
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 และการยื่นขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ วPA25660328003709
วันบัณฑิตน้อย และ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 256525660323161600
ค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 256525660314194945
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256525660310155058
โครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256525660309163957
ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน “ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง”25660307155502
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแหงใต้ ปีการศึกษา 256525660225231600
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ25660204150000
สพป.ชม.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน25660119130400
อบรมหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 256525660117203944
Previous
1239
Next