วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร […] …

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยน […] …