การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการการท […] …

การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

นางนริสา พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ […] …

นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว

นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว

พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว ม […] …

โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายเพิก พงษ์ไทย […] …

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นาข้าว ณ  สถานธรรมปลีกวิเวก  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นาข้าว ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  คุณครูและนักเรียนชั้นประถ […] …