รับทุนการศึกษาจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอุดมศิลป์ ทิมา หัวหน้าพัฒนาสังคม อำเภอเวียงแหง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 16 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment