การติดตั้งไฟส่องสว่างภายในโรงเรียนบ้านกองลม

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง(ระบบโซล่าเซลล์) ภายในโรงเรียน เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในช่วงเวลากลางคืน

Add Comment