วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกองลม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม โดยมี นายเพิก พงษ์ไทย เป็นประธานในพิธี

Add Comment