การประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต3

ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานต่างๆของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และพบปะพี่น้องครูอำเภอเวียงแหง อีกทั้งได้มอบรางวัลครูดีศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ให้แก่คณะครูในอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment