STEM & ASEAN 2020

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา สารอุยี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม และคณะครู ได้จัดกิจกรรม STEM & ASEAN 2020 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงเช้า ได้เข้าฐานความรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานเป่าปอง ฐานการทรงตัว ฐานแทนแกรม ฐานอัลกอริทึม ฐานบิงโกอาเซียน ช่วงบ่าย มีการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ในรูปแบบชุดป้องการไวรัสโควิด-19 และการประกวดเต้น Junior Award 2020

Add Comment