การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เมืองแหง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

Add Comment