วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น
ณ อาคารอเนกประสงค์ ใต้ร่มพระบารมี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment