กิจกรรม ถวายเทียน ประจำปี 2566

วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
การนี้ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา พุ่มเทียน ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ณ วัดกองลม วัดแม่หาด วัดกำแพงใหม่ (ป่าไผ่) พระธาตุปุกกู่ข้าว วัดปางควาย สถานธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment