วันไหว้ครู รำลึกบูชาพระคุณครู 66

โรงเรียนบ้านกองลมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู รำลึกบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี

Add Comment