เยี่ยมบ้านนักเรียน 2566

นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา ณ บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอเวียงแหง ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566

Add Comment