3 มิถุนายน 2566“วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกองลม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment