ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียนบ้านกองลม

ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองลม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างในโรงเรียน เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

คลิกเพื่อดูประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1XdshMJZaZUjDkZYuvNOGOIQEIEqxBANa/view?usp=drivesdk

Add Comment