ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองลม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ได้ดำเนินการเสร็จ สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกเพื่อดูประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1oM8ksqB-BDiRr-W5wzGZAN_PRyB8FPNv/view?usp=sharing

Add Comment