ต้อนรับนักเรียน เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566 วันเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านกองลม โดยมี นางสาวนัทนภัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับนักเรียน พร้อมนำนักเรียนและคณะครูไหว้ขอพร ครูบาวงศ์ และเจ้าที่ ในวันเปิดเทอม 1 ปรีการศึกษา 2566

Add Comment