การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค 65

ประชุมผู้ปกครอง ครั้ง1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค 66 โดยมีนางสาวนัทนภัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาณ์การผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี

Add Comment