ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านกองลม ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1vE4h72OUTkkB3wZa48l2yG74OONpHVqf/view?usp=sharing

Add Comment