วันบัณฑิตน้อย และ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

23 มีนาคม 2566 นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดพิธีมอบใบประกาศจบการศึกษาแก่นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment