โครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 9 มีนาคม  2566 โรงเรียนบ้านกองลม  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู DARE ร.ต.ท.พงศ์วิพัฒน์ จายเรือน สภ.เวียงแหง ในกิจกรรม “โครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน”โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นครูให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ โดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียนและครู และได้มอบเกียติบัตรการจบหลักสูตร D.A.R.E. โดย พ.ต.ท.สุรจิตร์ ศรีพรรณ์ รักษาการแทนสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เวียงแหง ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment