ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน “ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คุณสมฤทธิ์ ลือชัย ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน “ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง” แสนอร่อย ให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านกองลม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Add Comment