ผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านกองลม ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 รายการขับร้องเพลง ลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 เด็กชายอาทิตย์ ลุงหม่อง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ ทอง โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นผู้อำนวยการฝึก และนายดุสิต สุริยะคำ เป็นผู้ฝึกซ้อม

Add Comment