รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ … โรงเรียนบ้านกองลม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566


ระดับชั้น อนุบาล 2 รับสมัครวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องอนุบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร1)


ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้า รับสมัครวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : ห้องประชุม 70 ปี ทรงครองราชย์ (อาคาร 3 )

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1upaVRYBzI_1NF4rsDPsGAefx1V-LwwHf/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-6191097 (ครูเพลง)

Add Comment