สพป.ชม.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. โรงเรียนบ้านกองลม โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศชำนาญการ และ นายวรกันต์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศชำนาญการ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหงในช่วงเปิดภาคเรียน

Add Comment