กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านกอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้อประชุมใต้ร่มพระบารมี โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในแต่ละ ระดับชั้น ตอบปัญหาชิงรางวัล รับแจกของรางวัลต่าง ๆ

Add Comment