กาดนัดละอ่อน กองลม

โรงเรียนบ้านกองลมได้กิจกรรม “กาดนัดละอ่อน กองลม” โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการจัดจำหน่ายสินค้า ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรฐานสมถรรนะ “หลักสูตร คุณเพียงขวัญ เทียพริตรีภรณ์” ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี

Add Comment