รับทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี

นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึษา และขนม จากผู้ใหญ่ใจดี โดยได้รับการประสานงานจาก อ.สมฤทธิ์ ลือชัย ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ ในวันที่ 6 มกราคม 2566

Add Comment