กีฬาภายใน “กองลมเกมส์” 2565

กีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียนบ้านกองลม “กองลมเกมส์” โดยมีการจัดารแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2565 และประกวดขบวนพาเหรด ละกองเชียร์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment