วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 65

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้นำนักเรียน คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ โดย นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นประธานในพิธีได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

Add Comment