ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน : https://drive.google.com/file/d/1EB6etIGzShDsPpDnOtIhaT6joGUvGmZ4/view?usp=sharing

Add Comment