ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียนบ้านกองลม ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 )

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา : https://drive.google.com/file/d/1z13Ow8s0gTobqlS8O3l2y9cpiOiaLdvB/view?usp=sharing

Add Comment