ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านกองลม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านกองลม 27 ต.ค. 2565 : https://drive.google.com/file/d/1eLIcApYeVqUDfD1CKB5-5PTiph_wKX79/view?usp=sharing

Add Comment