พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 : นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกองลม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

Add Comment