ร่วมทำบุญ สลากภัต วัดป่าไผ่ อ.เวียงแหง

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู และนักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ ร่วมทำบุญ สลากภัต วัดป่าไผ่ อ.เวียงแหง

Add Comment