พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17:30 น. นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วย นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

Add Comment