ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1dfOVGTu5-3YDHJKXwDpu79HFi0AmLoyM/view?usp=sharing

ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1WTi_zPOBdUlzsKlQqd-N3Bi0om_rwB2u/view?usp=sharing

Add Comment