แจ้งกำหนดการวิชาการโรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม2565

แจ้งกำหนดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ดังนี้ การทดสอบประเมินสมถรรนะผู้เรียน สอบปลายภาค ปิดภาคเรียน กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2

หรือรายละเอียดตามลิงค์: https://drive.google.com/file/d/1UtvHhj8MNK-mtL9Q95RFuaToogUnm_Px/view?usp=sharing

Add Comment