โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายรณชัย โถดอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน พร้อมคณะ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม ณ ห้องนวัตกรรมโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment