ต้อนรับ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอเวียงแหง ร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment