ค่ายสืบสานลายศิลป์ถิ่นไตย

โดยนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้นำตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมค่ายสืบสานลายศิลป์ถิ่นไตย จัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

Add Comment