นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นาข้าว ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  คุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านกองลม ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นาข้าว ณ  สถานธรรมปลีกวิเวก  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ “คุณเพียงขวัญ  เทียพริตรีภรณ์ ” วิชาบูรณาการ “ของขวัญจากข้าว ” นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมดำนา โดยมีพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย จากโรงเรียนผู้สูงวัยในอำเภอเวียงแหง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ลูกหลาน นักเรียนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ อย่างมีความสุข

Add Comment