ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment