โรงเรียนบ้านกองลม ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนบ้านกองลม ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญเงิน ในหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะ “คุณเพียงขวัญ เทียพริตรีภรณ์” ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Add Comment