สพป.ชม.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:00 น. โรงเรียนบ้านกองลม โดยมีนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พร้อมด้วยนายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศชำนาญการ และ นายวรกันต์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศชำนาญการ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหงในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

Add Comment