กิจกรรม ถวายเทียน ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

การนี้ นายเพิก พงษ์ไทย พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา พุ่มเทียน ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ณ วัดกองลม วัดแม่หาด วัดป่าไผ่ วัดพระถาตุปุกกู่ข้าว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment