คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30-18.00 น.

Add Comment