พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือ อำเภอเวียงแหง

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้นำตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนบ้านกองลม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือ อำเภอเวียงแหง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง โดยมีนายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร อำเภอเวียงแหง กล่าวรายงาน และมีกองลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน

Add Comment