วันไหว้ครู รำลึกบูชาพระคุณครู

โรงเรียนบ้านกองลม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกบูชาพระคุณ ครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 พร้อมการแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ใต้ร่มพระบารมี โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment